skräp

Interjektion

Översättningar

Engelska

Synonymer till skräp

Hur används ordet skräp

 • "– Det var en sådan där 200 liters oljetunna med bråte som man eldade skräp i, säger Simon Älgne, räddningschef i beredskap."
 • "Skvaller ska stoppa skräp"
 • "Huset stank av urin och det var fullt av tomma ölburkar, skräp och flugor."
 • "Enligt larmet ska det finnas skräp på vägbanan och läckage från bilen."
 • "I väntan på rivningslov har resterna av byggnaden stått kvar – liksom högar med skräp och rester."
 • "– Det var en person som eldade en hög med skräp, berättar polisens inre befäl Karl-Erik Gunnarsson."
 • "– Vi hade fått larm om att det rök och när vi kom till platsen visade det sig att det var några av de anställda på en jordgubbsodling som hade eldat lite halm och annat skräp, trots eldningsförbudet, säger Joachim Åberg, räddningschef i beredskap."
 • "Båten Sundland vid Öresundsbron bedöms nu som skräp och kommer att tas bort."
 • "– Det var någon som eldade bildäck och skräp på sin tomt."
 • "Dessutom har butiken lämnat ungefär 20 sopsäckar till tippen varje vecka med skräp som inte kan återvinnas."

Vad betyder skräp inom vardagligt ?

rester (eller något annat oönskat, oanvändbart eller onödigt) som lämnas, slängs eller överges

Diskussion om ordet skräp

skräp

skräpet
skräp
skräpen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet skräp på svenska?

Obestämd singular: skräp
Bestämd singular: skräpet
Obestämd plural: skräp
Bestämd plural: skräpen

Vad betyder skräp inom religion ?

rester (eller något annat oönskat, oanvändbart eller onödigt) som lämnas, slängs eller överges

Möjliga synonymer till skräp

Diskussion om ordet skräp

skräp

Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet skräp

 • "– Det var en sådan där 200 liters oljetunna med bråte som man eldade skräp i, säger Simon Älgne, räddningschef i beredskap."
 • "Skvaller ska stoppa skräp"
 • "Huset stank av urin och det var fullt av tomma ölburkar, skräp och flugor."
 • "Enligt larmet ska det finnas skräp på vägbanan och läckage från bilen."
 • "I väntan på rivningslov har resterna av byggnaden stått kvar – liksom högar med skräp och rester."
 • "– Det var en person som eldade en hög med skräp, berättar polisens inre befäl Karl-Erik Gunnarsson."
 • "– Vi hade fått larm om att det rök och när vi kom till platsen visade det sig att det var några av de anställda på en jordgubbsodling som hade eldat lite halm och annat skräp, trots eldningsförbudet, säger Joachim Åberg, räddningschef i beredskap."
 • "Båten Sundland vid Öresundsbron bedöms nu som skräp och kommer att tas bort."
 • "– Det var någon som eldade bildäck och skräp på sin tomt."
 • "Dessutom har butiken lämnat ungefär 20 sopsäckar till tippen varje vecka med skräp som inte kan återvinnas."

Ordet skräp har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom religion
vardagligt
religion

Vad betyder skräp inom vardagligt ?

rester (eller något annat oönskat, oanvändbart eller onödigt) som lämnas, slängs eller överges

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Ordet skräp inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till skräp (inom religion)

Möjliga synonymer till skräp (inom religion)

Diskussion om ordet skräp