discard

discard
discarded
discarded
Verb

Ordet discard har 4 betydelser

  • Inom sport
  • Inom amerikansk engelska
  • Inom generell
  • Inom spel
sport
amerikansk engelska
generell
spel

Vad betyder discard inom sport ?

throw or cast away

Vanlig betydelse av ordet discard inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till discard (inom amerikansk engelska)

Mindre vanlig betydelse av ordet discard inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet discard inom spel

Översättningar (inom spel)

Svenska

Diskussion om ordet discard

discard

discards
Substantiv

Översättningar (inom spel)

Synonymer till discard (inom spel)

Ordet discard har 2 betydelser

  • Inom data
  • Inom spel
data
spel

Vad betyder discard inom data ?

getting rid something that is regarded as useless or undesirable

Översättningar (inom data)

Synonymer till discard (inom data)

Möjliga synonymer till discard (inom data)

Ordet discard inom spel

to throw out a useless card or to fail to follow suit

Översättningar (inom spel)

Svenska

Diskussion om ordet discard