orenhet

Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till orenhet

Hur används ordet orenhet

  • "Menstruation har historiskt sett förknippats med mystik, kvinnligt vansinne och orenhet."
  • "Idén om kastsystemet bygger på renhet och orenhet där daliter har setts som föroreningar."
  • "Renheten graderas utifrån hur mycket så kallade inneslutningar som finns i stenen, de vanligaste orsakerna till orenhet är ansamlingar av kväve och järn i diamanten."

Vad betyder orenhet inom vardagligt ?

det att vara oren, speciellt i religiös bemärkelse

Möjliga synonymer till orenhet

Diskussion om ordet orenhet

orenhet

orenheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder orenhet inom religion ?

det att vara oren, speciellt i religiös bemärkelse

Möjliga synonymer till orenhet

Relaterat till orenhet

lastbarhet

okyskhet

ofullkomlighet

orenlighet

ont

Diskussion om ordet orenhet