skräplitteratur

skräplitteraturen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Diskussion om ordet skräplitteratur