vanvördnad

vanvördnaden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till vanvördnad

Hur används ordet vanvördnad

  • "Och som en del av de säkerhetslagar som infördes förra sommaren i den delvis autonoma staden är det en brottslig handling att visa vanvördnad för Kinas nationalsång."

Möjliga synonymer till vanvördnad

Relaterat till vanvördnad

upplösning

ohövlighet

ofullkomlighet

underskattning

missaktning

ringaktning

försämring

missbruk

Diskussion om ordet vanvördnad