avtalsbrott

avtalsbrottet
avtalsbrott
avtalsbrotten
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till avtalsbrott

Hur böjs ordet avtalsbrott på svenska?

Obestämd singular: avtalsbrott
Bestämd singular: avtalsbrottet
Obestämd plural: avtalsbrott
Bestämd plural: avtalsbrotten

Hur används ordet avtalsbrott

 • "Eftersom parterna nu stämt varandra för avtalsbrott kommer tvisten att avgöras i domstol."
 • "Kan vara avtalsbrott"
 • "– Om det förhåller sig så kan det formellt sett vara fråga om avtalsbrott och tjänstefel."
 • "Centerpartiet anklagar Sydöstran för avtalsbrott efter att deras annons stoppats."
 • "Kommunen kräver kompensation för avtalsbrott, extra personalkostnader och månadsavgiften tillbaka."
 • "En summa man ansåg rimlig efter att Tunstall begått avtalsbrott."
 • "Kommunen kräver kompensation från larmföretaget för avtalsbrott, extra personalkostnader och månadsavgiften tillbaka – sammanlagt nästan 800 000 kronor."
 • "Företag som kräver skadestånd för bland annat avtalsbrott kräver 53 miljoner kronor."
 • "– Det är ett avtalsbrott, om det inte finns något skriftligt tillägg till avtalet som övertar texten i avtalet."
 • "Slotts Lax har stämt Leksands kommun för avtalsbrott eftersom man inte fått utöka verksamheten vid fiskodlingen, det målet kommer troligen upp i domstol först till hösten."
 • "Eftersom parterna nu stämt varandra för avtalsbrott kommer tvisten att avgöras i domstol."
 • "Kan vara avtalsbrott"
 • "– Om det förhåller sig så kan det formellt sett vara fråga om avtalsbrott och tjänstefel."
 • "Centerpartiet anklagar Sydöstran för avtalsbrott efter att deras annons stoppats."
 • "Kommunen kräver kompensation för avtalsbrott, extra personalkostnader och månadsavgiften tillbaka."
 • "En summa man ansåg rimlig efter att Tunstall begått avtalsbrott."
 • "Kommunen kräver kompensation från larmföretaget för avtalsbrott, extra personalkostnader och månadsavgiften tillbaka – sammanlagt nästan 800 000 kronor."
 • "Företag som kräver skadestånd för bland annat avtalsbrott kräver 53 miljoner kronor."
 • "– Det är ett avtalsbrott, om det inte finns något skriftligt tillägg till avtalet som övertar texten i avtalet."
 • "Slotts Lax har stämt Leksands kommun för avtalsbrott eftersom man inte fått utöka verksamheten vid fiskodlingen, det målet kommer troligen upp i domstol först till hösten."

Vad betyder avtalsbrott inom ekonomi ?

det att någon ingående part bryter mot de villkor som stipuleras i ett gällande avtal

Diskussion om ordet avtalsbrott