maktmissbruk

maktmissbruket
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet maktmissbruk

  • "Filmen belyser känsliga ämnen som korruption och maktmissbruk och är baserad på en verklig händelse."
  • "Bergwall kallar i anmälan agerandet för ” maktmissbruk ” och ifrågasätter om överläkaren är lämplig att inneha en läkarlegitimation."
  • "Karl Hedin har anklagat rättsväsendet för maktmissbruk och rättsövergrepp."
  • "Hen skriver vidare att : ” Ledarskapet som kommunchefen utövar bygger på misstro, rädsla, omintetgörande, maktmissbruk och allianser med utvalda personer ”"
  • "– Att enbart för att man inte går med i samma journalsystem så ska man tvingas stänga, det tycker jag låter lite som maktmissbruk."
  • "– Om man filmar någon oegentlighet eller maktmissbruk så kan ju det vara bra, det är sådant som traditionell media har svårt att komma åt och exponera."
  • "Alan Rusbridger prisas ” för att ha byggt en global mediaorganisation som är ägnad åt ansvarsfull journalistik i allmänhetens intresse, oberörd av utmaningarna att exponera maktmissbruk hos företag och regeringar ”."
  • "Demokraterna : Förkrossande bevis för Trumps maktmissbruk"
  • "I rapporten anklagas presidenten för maktmissbruk."
  • "Man försöker påskina att det handlar om politik och ideologi, men det handlar om maktmissbruk."

Vad betyder maktmissbruk inom generell ?

det att en person eller organisation med någon form av given eller faktisk makt över andra på ett otillbörligt sätt utnyttjar sin ställning (t.ex. för egen vinning) eller överskrider sina befogenheter

Diskussion om ordet maktmissbruk