urarta

urartar
urartade
urartat
Verb

Översättningar

Synonymer till urarta

Hur böjs ordet urarta på svenska?

Presens: urartar
Preteritum: urartade
Supinum: urartat

Hur används ordet urarta

 • "Skulle det urarta i nya våldsamheter kan det slå hårt mot turismen, som står för 10 procent av landets ekonomi."
 • "Men det får givetvis inte urarta trots att det är miljoner i prispengar."
 • "Privatpersoner som såg bråket urarta ska ha rusat dit och då ska mannen ha lugnat sig."
 • "Vad är det som kan urarta så att man försöker döda varandra?, säger Birgitta."
 • "Och man hade ganska snabbt sett när händelsen höll på att urarta."
 • "Efter spänd väntan från omvärlden, som befarade att situationen skulle urarta i regelrätt krig, valde Iran några dagar senare att svara genom att attackera amerikanska baser i Irak, utan att någon amerikan dödades i angreppet."
 • "Hon är orolig över att situationen ska urarta i krig."
 • "– Engagerar man många människor tar man förstås risker att det kan urarta och folk kan bli våldsamma."
 • "Men viss oro finns för att det kan urarta."
 • "- Vakna upp, dröj inte, låt inte det här problemet urarta ytterligare, upp- manar Markku Niskala, generalsekreter- are för Internationella Rödakors- federationen och Röda halvmånen."

Diskussion om ordet urarta

urartad

Okänd ordklass

Hur används ordet urartad

 • "” Han – för det är troligen en han – får i 90 minuter lägga ut texten om kulturkamp, urartad konst och hotet från islam – allt varvat med vit makt-musik. ”"
 • "Med dunkel ljussättning och en urartad fest som gestaltas mitt i rummet förstår besökaren direkt att Ulla Winblad tog för sig av dåtidens exklusiva och dekadenta underground-partyn."
 • "Polisen stängde urartad Facebookfest"
 • "Motsättningen mellan Thaksins anhängare och hans fiender inom den traditionella makteliten har otaliga gånger urartad i våld på senare år, men inga oroligheter rapporterades på måndagen."
 • "Skolstarten hade urartad även året dessförinnan, så man var beredd från skolans sida."
 • "Han menar i en rapport att det inte handlar om enskilda misstag utan om en urartad utredningskultur präglad av maktmissbruk."
 • "Besvikelse efter urartad demonstration : ” Det här är inte Black lives matter för mig ”"
 • "Har du erfarenheter av nollningar som urartad?"

Diskussion om ordet urartad