avnypa

Verb

Relaterat till avnypa

splittring

tillbakagång

fråndragning

Diskussion om ordet avnypa