avkapa

Verb

Relaterat till avkapa

korthet

tillbakagång

fråndragning