niggle

niggles
Substantiv

Översättningar

niggle

niggle
niggled
niggled
Verb

Översättningar

Ordet niggle har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom snickeri
  • Inom norgespec
musik
snickeri
norgespec

Ordet niggle inom snickeri

Synonymer till niggle

Ordet niggle inom norgespec

Synonymer till niggle