fuss

Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet fuss

  • "he didn't want to make a fuss"

Ordet fuss har 3 betydelser

  • Inom religion
  • Inom zoologi
  • Inom meteorologi
religion
zoologi
meteorologi

Vad betyder fuss inom religion ?

an angry disturbance

Översättningar (inom religion)

Synonymer till fuss (inom religion)

Ordet fuss inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till fuss (inom zoologi)

Möjliga synonymer till fuss (inom zoologi)

Ordet fuss inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Synonymer till fuss (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till fuss (inom meteorologi)

Diskussion om ordet fuss

fuss

fuss
fussed
fussed
Verb

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Synonymer till fuss (inom meteorologi)

Hur används ordet fuss

  • "She fusses over her husband"

Ordet fuss har 3 betydelser

  • Inom media
  • Inom musik
  • Inom generell
media
musik
generell

Ordet fuss inom media

Översättningar (inom media)

Svenska

Möjliga synonymer till fuss (inom media)

Ordet fuss inom musik

worry unnecessarily of excessively

Synonymer till fuss (inom musik)

Ordet fuss inom generell

Synonymer till fuss (inom generell)

Diskussion om ordet fuss