spa

spat
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till spa

Hur används ordet spa

 • "I Blekinge ska tre boenden stänga – en avdelning på Fur i Karlskrona, Björkängsgårdens spa i Sölvesborg och Tallet."
 • "Handelsträdgården har bland annat en trädgård, en träffpunkt och ett spa."
 • "Vi har även ett spa som är uppskattat här på Svalan samt ett sol- och ljusrum för de äldre som planeras bli klart till hösten, säger hon."
 • "Handelsträdgården har bland annat en trädgård, en träffpunkt och ett spa."
 • "– Det känns lite bättre nu när vi har fått reda ut en del saker, säger Helene Åkerström, vd Orbaden konferens och spa."
 • "Ska kommunen satsa på kulturen, som de säger, kan det eventuellt finnas en marknad kvar även för oss, säger Helene Åkerström vd för Orbaden konferens och spa."
 • "Planerna inkluderar bland annat bowling och spa."
 • "Det 197 meter långa fartyget har flera restauranger, spa, casino och golfbana ombord."
 • "Sedan ska de få flytta ut till ett eget ” spa ” utomhus."
 • "Undersökningen som gjordes i samband med en hundmässa i Göteborg nyligen visar att var tredje hundägare kan tänk sig att lämna hunden på spa eller att låta den gå till en hundpsykolog."

Vad betyder spa inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
kod för språket spanska

Möjliga synonymer till spa

Diskussion om ordet spa

spat

Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet spat

 • "Bland våra nordiska grannar finns exempelvis Tivoli i Köpenhamn, ångbastun Löyly i Helsingfors och det geotermiska spat Blå lagunen i Reykjavik med på listan."
 • "Många flottar brukar kapsejsa, men de djärva rännare som hamnar i spat hade i år hjälp av såväl tio kanotister från Uppsala paddelklubb som 15 ytbärgare från dykarklubben Tumlaren att ta sig upp på sin flotte igen, eller om när det inte gick, på torra land."
 • "Han permitterades till en början, men det stod snart klart att det inte skulle bli mer matlagande på spat för hans del."

Vad betyder spat inom mineral ?

ett glansigt mineral

Diskussion om ordet spat

spat

spaten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
 • spar  [ mineral ]

Hur används ordet spat

 • "Bland våra nordiska grannar finns exempelvis Tivoli i Köpenhamn, ångbastun Löyly i Helsingfors och det geotermiska spat Blå lagunen i Reykjavik med på listan."
 • "Många flottar brukar kapsejsa, men de djärva rännare som hamnar i spat hade i år hjälp av såväl tio kanotister från Uppsala paddelklubb som 15 ytbärgare från dykarklubben Tumlaren att ta sig upp på sin flotte igen, eller om när det inte gick, på torra land."
 • "Han permitterades till en början, men det stod snart klart att det inte skulle bli mer matlagande på spat för hans del."

Vad betyder spat inom mineral ?

ett glansigt mineral

Diskussion om ordet spat

spat

spats
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet spat har 4 betydelser

 • Inom zoologi
 • Inom vardagligt
 • Inom skor
 • Inom brittisk engelska
zoologi
vardagligt
skor
brittisk engelska

Vad betyder spat inom zoologi ?

a young oyster or other bivalve

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Synonymer till spat (inom zoologi)

Ordet spat inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet spat inom skor

a covering for the ankles

Översättningar (inom skor)

Svenska

Möjliga synonymer till spat (inom skor)

Ordet spat inom brittisk engelska

Översättningar (inom brittisk engelska)

Synonymer till spat (inom brittisk engelska)

Möjliga synonymer till spat (inom brittisk engelska)

Diskussion om ordet spat

spat

spat
spatted
spatted
Verb

Översättningar (inom brittisk engelska)

Svenska

Synonymer till spat (inom brittisk engelska)

Hur används ordet spat

 • "Bullets were spatting the leaves"
 • "Bullets were spatting down on us"
 • "oysters spat"

Ordet spat har 3 betydelser

 • Inom religion
 • Inom vulgärt
 • Inom bildligt, vapen
religion
vulgärt
bildligt, vapen

Vad betyder spat inom religion ?

engage in a brief and petty quarrel

Översättningar (inom religion)

Synonymer till spat (inom religion)

Möjliga synonymer till spat (inom religion)

Vanlig betydelse av ordet spat inom vulgärt

become permanently attached, as of mollusks or oysters

Översättningar (inom vulgärt)

Möjliga synonymer till spat (inom vulgärt)

Ordet spat inom bildligt, vapen

Come down like raindrops;strike with a sound like that of falling rain

Översättningar (inom bildligt, vapen)

Svenska

Diskussion om ordet spat