whack

whack
whacked
whacked
Verb

Översättningar

Synonymer till whack

Hur används ordet whack

  • "The teacher whacked the boy"

Vad betyder whack inom vardagligt ?

hit hard

Möjliga synonymer till whack

Diskussion om ordet whack

whack

whacks
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet whack

  • "he gave the table a whack"

Diskussion om ordet whack