clack

clacks
Substantiv

Översättningar

Synonymer till clack

Diskussion om ordet clack

clack

Verb

Ordet clack har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder clack inom generell, generell ?

Synonymer till clack (inom generell)

Uttryck till clack (inom generell)

Ordet clack inom vardagligt

Möjliga synonymer till clack (inom vardagligt)

Diskussion om ordet clack