bray

brays
Substantiv

Översättningar

Ordet bray har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom musik
generell
musik

Vad betyder bray inom generell ?

the cry of an ass

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till bray (inom generell)

Ordet bray inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till bray (inom musik)

Diskussion om ordet bray

bray

bray
brayed
brayed
Verb

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till bray (inom musik)

Ordet bray har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
  • Inom utbildning
musik
generell
utbildning

Ordet bray inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Ordet bray inom generell

laugh loudly and harshly, like a donkey

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bray (inom generell)

Möjliga synonymer till bray (inom generell)

Ordet bray inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till bray (inom utbildning)

Möjliga synonymer till bray (inom utbildning)

Diskussion om ordet bray