trump

trumps
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till trump

Ordet trump har 5 betydelser

 • Inom kläder
 • Inom spel
 • Inom musik
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
kläder
spel
musik
vardagligt
generell

Ordet trump inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Möjliga synonymer till trump (inom kläder)

Ordet trump inom spel

Översättningar (inom spel)

Svenska

Möjliga synonymer till trump (inom spel)

Ordet trump inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till trump (inom musik)

Ordet trump inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till trump (inom vardagligt)

Ordet trump inom generell

a card in the suit that has been declared trumps

Synonymer till trump (inom generell)

Diskussion om ordet trump

 • - 2018-03-04

  bra

trump

trump
trumped
trumped
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till trump (inom generell)

Ordet trump har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom media
 • Inom kläder
generell
media
kläder

Vad betyder trump inom generell, generell ?

produce a sound as if from a trumpet

proclaim or announce with or as if with a fanfare

(inom generell)

Ordet trump inom media

Synonymer till trump (inom media)

Ordet trump inom kläder

play a trump, in card games

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till trump (inom kläder)

Möjliga synonymer till trump (inom kläder)

Diskussion om ordet trump