hinny

hinnied
hinnied
hinny
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till hinny

hinny

hinnies
Substantiv

Översättningar

Vad betyder hinny inom generell ?

sterile offspring of a male horse and a female donkey or ass