pulp

Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet pulp

 • "John pounded the steak to a pulp."
 • "Elmore, född i New Orleans 1925, inledde skrivarkarriären på 1950-talet med dussin- betonade noveller, så kallad pulp fiction, i vilda västern-miljöer."
 • "Det är pulp fiction."
 • "Krister Olsson lyckades sälja innehållet från Sofiehem pulp till ett kinesiskt företag som var verksamma i Nya Zeeland, Indonesien, Chile och Norge."
 • "The city has got a long industrial tradition, forestry, paper & pulp and aluminium being the traditional source of income."

Ordet pulp har 6 betydelser

 • Inom mat
 • Inom botanik
 • Inom papper
 • Inom generell
 • Inom tandvård
 • Inom geologi
mat
botanik
papper
generell
tandvård
geologi

Vad betyder pulp inom mat ?

a soft moist shapeless mass of matter

Översättningar (inom mat)

Svenska
 • mos  [ bildligt ]

Synonymer till pulp (inom mat)

Möjliga synonymer till pulp (inom mat)

Ordet pulp inom botanik

 1. the soft, juicy, edible part of a fruit
 2. the pith of the stem of a plant

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till pulp (inom botanik)

Möjliga synonymer till pulp (inom botanik)

Ordet pulp inom papper

a mixture of cellulose material, such as wood, paper, and rags, ground up and moistened to make paper

Översättningar (inom papper)

Svenska

Synonymer till pulp (inom papper)

Möjliga synonymer till pulp (inom papper)

Ordet pulp inom generell

an inexpensive publication printed on poor quality paper, often containing lurid subject matter

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till pulp (inom generell)

Ordet pulp inom tandvård

the soft tissue forming the inner structure of a tooth and containing nerves and blood vessels

Översättningar (inom tandvård)

Svenska
 • pulpa  [ tandvård ]

Möjliga synonymer till pulp (inom tandvård)

Ordet pulp inom geologi

a mixture of crushed ore and water

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till pulp (inom geologi)

Möjliga synonymer till pulp (inom geologi)

Diskussion om ordet pulp

pulp

pulp
pulped
pulped
Verb

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till pulp (inom geologi)

Hur används ordet pulp

 • "The machine pulps the fruit and then throws away the remains."

Ordet pulp har 2 betydelser

 • Inom dryck
 • Inom generell
dryck
generell

Vad betyder pulp inom dryck ?

reduce to pulp

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till pulp (inom dryck)

Möjliga synonymer till pulp (inom dryck)

Ordet pulp inom generell

remove the pulp from, as from a fruit

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet pulp