pestle

pestle
pestled
pestled
Verb

Översättningar

Vad betyder pestle inom mat ?

grind or pulverize in a pestle

Diskussion om ordet pestle

pestle

pestles
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet pestle har 3 betydelser

  • Inom köksredskap
  • Inom teknik
  • Inom generell
köksredskap
teknik
generell

Ordet pestle inom köksredskap

Översättningar (inom köksredskap)

Svenska

Möjliga synonymer till pestle (inom köksredskap)

Ordet pestle inom teknik

Synonymer till pestle (inom teknik)

Ordet pestle inom generell

a club-shaped hand tool for grinding substances in a mortar

Diskussion om ordet pestle