poignancy

poignancies
Substantiv

Översättningar

Synonymer till poignancy

Ordet poignancy har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom ålderdomlig
musik
ålderdomlig

Ordet poignancy inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till poignancy (inom musik)

Möjliga synonymer till poignancy (inom musik)

Ordet poignancy inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet poignancy