keenness

Substantiv

Hur används ordet keenness

  • "I admired the keenness of his mind"

Ordet keenness har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
  • Inom psykologi
musik
generell
psykologi

Ordet keenness inom musik

Översättningar (inom musik)

Ordet keenness inom generell

Synonymer till keenness (inom generell)

Uttryck till keenness (inom generell)

Möjliga synonymer till keenness (inom generell)

Ordet keenness inom psykologi

Synonymer till keenness (inom psykologi)

Möjliga synonymer till keenness (inom psykologi)

Diskussion om ordet keenness