pungency

Substantiv

Översättningar

Synonymer till pungency

Ordet pungency har 2 betydelser

  • Inom anatomi
  • Inom generell
anatomi
generell

Ordet pungency inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Möjliga synonymer till pungency (inom anatomi)

Ordet pungency inom generell

having a sharp bitter flavor

having an acrid smell

a sharp bitter taste property

Synonymer till pungency (inom generell)

Uttryck till pungency (inom generell)

Diskussion om ordet pungency