acuteness

Substantiv

Synonymer till acuteness

Hur används ordet acuteness

  • "he argued with great acuteness"

Ordet acuteness har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Vad betyder acuteness inom vardagligt ?

a quick and penetrating intelligence

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till acuteness (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till acuteness (inom vardagligt)

Ordet acuteness inom generell

the quality of having a sharp edge or point

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till acuteness (inom generell)

Möjliga synonymer till acuteness (inom generell)

Diskussion om ordet acuteness