astuteness

Substantiv

Översättningar

Ordet astuteness har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom filosofi
vardagligt
filosofi

Ordet astuteness inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till astuteness (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till astuteness (inom vardagligt)

Ordet astuteness inom filosofi

the intellectual ability to penetrate deeply into ideas

Översättningar (inom filosofi)

Synonymer till astuteness (inom filosofi)

Möjliga synonymer till astuteness (inom filosofi)

Diskussion om ordet astuteness