craft

crafts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet craft

  • "he represented the craft of brewers"

Ordet craft har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom fordon
  • Inom generell
  • Inom filosofi
vardagligt
fordon
generell
filosofi

Ordet craft inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till craft (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till craft (inom vardagligt)

Ordet craft inom fordon

a vehicle designed for navigation in or on water or air or through outer space

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Synonymer till craft (inom fordon)

Möjliga synonymer till craft (inom fordon)

Ordet craft inom generell

people who perform a particular kind of skilled work

skill in an occupation or trade

Översättningar (inom generell)

Synonymer till craft (inom generell)

Uttryck till craft (inom generell)

Möjliga synonymer till craft (inom generell)

Ordet craft inom filosofi

shrewdness as demonstrated by being skilled in deception

Översättningar (inom filosofi)

Svenska

Synonymer till craft (inom filosofi)

Möjliga synonymer till craft (inom filosofi)

Diskussion om ordet craft

  • Martin_L - 2010-07-15

    Pyssla

craft

craft
crafted
crafted
Verb

Översättningar (inom filosofi)

Svenska

Vad betyder craft inom skotsk engelska ?

make by hand and with much skill

Möjliga synonymer till craft

Diskussion om ordet craft