craftiness

Substantiv

Översättningar

Synonymer till craftiness

Ordet craftiness har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
vardagligt
ALLMÄNT
generell

Ordet craftiness inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till craftiness (inom vardagligt)

Ordet craftiness inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till craftiness (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till craftiness (inom ALLMÄNT)

Ordet craftiness inom generell

the quality of being crafty

Synonymer till craftiness (inom generell)

Möjliga synonymer till craftiness (inom generell)

Diskussion om ordet craftiness