shenanigan

shenanigans
Substantiv

Översättningar

Ordet shenanigan har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
vardagligt
generell
ALLMÄNT

Ordet shenanigan inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till shenanigan (inom vardagligt)

Ordet shenanigan inom generell

Ordet shenanigan inom ALLMÄNT

Synonymer till shenanigan (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till shenanigan (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet shenanigan