cageyness

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet cageyness har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom vapen
vardagligt
vapen

Ordet cageyness inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till cageyness (inom vardagligt)

Ordet cageyness inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Diskussion om ordet cageyness