carefulness

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet carefulness

  • "I admired the carefulness of his work"

Ordet carefulness har 2 betydelser

  • Inom amerikansk engelska
  • Inom matematik
amerikansk engelska
matematik

Ordet carefulness inom amerikansk engelska

Översättningar

Synonymer till carefulness

Möjliga synonymer till carefulness

Ordet carefulness inom matematik

the quality of being careful and painstaking

Översättningar

Möjliga synonymer till carefulness