foresight

Substantiv

Översättningar

Ordet foresight har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom vapen
  • Inom generell
  • Inom musik
vardagligt
vapen
generell
musik

Ordet foresight inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till foresight (inom vardagligt)

Ordet foresight inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Svenska
  • korn  [ vapen ]

Möjliga synonymer till foresight (inom vapen)

Ordet foresight inom generell

providence by virtue of planning prudently for the future

Synonymer till foresight (inom generell)

Ordet foresight inom musik

Synonymer till foresight (inom musik)

Diskussion om ordet foresight