prediction

predictions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till prediction

Ordet prediction har 3 betydelser

  • Inom religion
  • Inom musik
  • Inom meteorologi
religion
musik
meteorologi

Ordet prediction inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Möjliga synonymer till prediction (inom religion)

Ordet prediction inom musik

reasoning about the future

Synonymer till prediction (inom musik)

Ordet prediction inom meteorologi

a statement about the future

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till prediction (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till prediction (inom meteorologi)

Diskussion om ordet prediction