divination

(-)(-)(-)
Substantiv

Diskussion om ordet divination

divination

divinations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet divination har 2 betydelser

  • Inom meteorologi
  • Inom generell
meteorologi
generell

Ordet divination inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Möjliga synonymer till divination (inom meteorologi)

Ordet divination inom generell

prophecy by supernatural means

Synonymer till divination (inom generell)

Uttryck till divination (inom generell)

Möjliga synonymer till divination (inom generell)

Diskussion om ordet divination