framsynthet

framsyntheten
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till framsynthet

Hur används ordet framsynthet

  • "– Det är mycket tack vare den sittande regeringens framsynthet med bland annat riktade bidrag som budgetläget är så bra."
  • "- Mangateckningar var inte särskilt vanliga när lagen skrevs, men jag tycker att man hade en framsynthet när man inte gjorde någon skillnad mellan olika sätt att framställa barnpornografi på."
  • "– Kinaetableringen är för mig ett bevis på LKAB:s framsynthet och strävan att ständigt utveckla företaget mot långsiktig lönsamhet, säger Anders Lundgren."
  • "” Istället för att förstärka våra olikheter, måste vi nära det som förenar oss och hitta kunskap och framsynthet för att arbeta för att tillsammans hitta gemensamma lösningar."
  • "Hon fick priset då, precis som hon 2004 fick Nobels fredspris, för sin framsynthet vad gäller sambandet mellan mänskliga rättigheter och miljö."

Diskussion om ordet framsynthet