framtidssyn

framtidssynen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet framtidssyn

  • "Positiv framtidssyn"
  • "Därmed är det lämpligt med en ovanligt stor räntesänkning, enligt Ingves som dock har en ganska ljus framtidssyn på konjunkturen :"
  • "Samtidigt visar nu KI:s barometrar en mer positiv framtidssyn hos företag och hushåll."
  • "Svenskarnas framtidssyn dystrare"
  • "Fortsatt dyster framtidssyn"
  • "Högre studier och en betydligt mer optimis- tisk framtidssyn är några exempel som Andersson framhåller som effekter."
  • "Mörk framtidssyn"
  • "Trivsel i skolan, en ljus framtidssyn, tillit till andra människor och trygghet i skolan är några av faktorerna som har starkast samband med ett bra mående."
  • "– Var och en kommer få en sammanställning av svaren, och få veta om de har en positiv framtidssyn, om de tillhör de lite försiktiga eller om de ser på framtiden med fasa och förskräckelse."
  • "Presschefen för Pfizer i Sverige, Christina Astrén Eriksson, kan inte säga varför Sverige saknas i Pfizers framtidssyn."

Diskussion om ordet framtidssyn