deliberateness

Substantiv

Översättningar

Synonymer till deliberateness

Ordet deliberateness har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom juridik
vardagligt
generell
juridik

Ordet deliberateness inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet deliberateness inom generell

Synonymer till deliberateness (inom generell)

Ordet deliberateness inom juridik

Synonymer till deliberateness (inom juridik)

Diskussion om ordet deliberateness