caution

cautions
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet caution

  • "a man of caution"
  • "he exercised caution in opening the door"

Ordet caution har 4 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom juridik
  • Inom vardagligt
  • Inom amerikansk engelska
ALLMÄNT
juridik
vardagligt
amerikansk engelska

Vad betyder caution inom ALLMÄNT ?

judiciousness in avoiding harm or danger

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till caution (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till caution (inom ALLMÄNT)

Vanlig betydelse av ordet caution inom juridik

a warning against certain acts: "a caveat against unfair practices"

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till caution (inom juridik)

Vanlig betydelse av ordet caution inom vardagligt

the trait of being cautious; being attentive to possible danger

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till caution (inom vardagligt)

Ordet caution inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Svenska

Möjliga synonymer till caution (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet caution

caution

caution
cautioned
cautioned
Verb

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till caution (inom amerikansk engelska)

Vad betyder caution inom militärväsen ?

warn strongly; put on guard

Möjliga synonymer till caution

Diskussion om ordet caution