discretion

discretions
Substantiv

Översättningar

Synonymer till discretion

Hur används ordet discretion

  • "the servants showed great tact and discretion"
  • "a man of discernment"

Ordet discretion har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom amerikansk engelska
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom juridik
generell
amerikansk engelska
ALLMÄNT
juridik

Vad betyder discretion inom generell, generell ?

freedom to act or judge on one's own

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till discretion (inom generell)

Ordet discretion inom amerikansk engelska

knowing how to avoid embarrassment or distress

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till discretion (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till discretion (inom amerikansk engelska)

Ordet discretion inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till discretion (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till discretion (inom ALLMÄNT)

Ordet discretion inom juridik

the trait of judging wisely and objectively

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till discretion (inom juridik)

Diskussion om ordet discretion

  • Pingoan - 2008-10-02

    Om man talar om "area of discretion", vad syftar man på då?