diplomacy

diplomacies
Substantiv

Översättningar

Synonymer till diplomacy

Ordet diplomacy har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom politik
ALLMÄNT
generell
politik

Ordet diplomacy inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till diplomacy (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till diplomacy (inom ALLMÄNT)

Ordet diplomacy inom generell

negotiation between nations

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till diplomacy (inom generell)

Ordet diplomacy inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till diplomacy (inom politik)

Diskussion om ordet diplomacy