precaution

precautions
Substantiv

Synonymer till precaution

Ordet precaution har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Vad betyder precaution inom ALLMÄNT ?

the trait of practicing caution in advance

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till precaution (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till precaution (inom ALLMÄNT)

Ordet precaution inom generell

warding off an impending threat

Översättningar (inom generell)

Synonymer till precaution (inom generell)

Diskussion om ordet precaution