astute

Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till astute

Diskussion om ordet astute

  • - 2008-10-12

    "Cunning"

astute

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet astute

  • "a smart businessman"
  • "an astute tenant always reads the small print in a lease"

Vad betyder astute inom musik ?

marked by practical hardheaded intelligence

Diskussion om ordet astute