profoundness

Substantiv

Hur används ordet profoundness

  • "the profoundness of the silence"

Ordet profoundness har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder profoundness inom generell, generell, generell ?

Synonymer till profoundness (inom generell)

Uttryck till profoundness (inom generell)

Ord i uttryck för profoundness (inom generell)

Möjliga synonymer till profoundness (inom generell)

Ordet profoundness inom vardagligt

Synonymer till profoundness (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till profoundness (inom vardagligt)

Diskussion om ordet profoundness