bitterness

Substantiv

Översättningar

Synonymer till bitterness

Ordet bitterness har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom medicin
  • Inom dryck
generell
medicin
dryck

Ordet bitterness inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bitterness (inom generell)

Möjliga synonymer till bitterness (inom generell)

Ordet bitterness inom medicin

a sharp and bitter manner

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till bitterness (inom medicin)

Möjliga synonymer till bitterness (inom medicin)

Ordet bitterness inom dryck

the property of having a harsh unpleasant taste

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till bitterness (inom dryck)

Möjliga synonymer till bitterness (inom dryck)

Diskussion om ordet bitterness