twang

twangs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till twang

Ordet twang har 2 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom gymnastik
lingvistik
gymnastik

Vad betyder twang inom lingvistik ?

exaggerated nasality in speech (as in some regional dialects)

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till twang (inom lingvistik)

Ordet twang inom gymnastik

a sharp vibrating sound (as of a plucked string)

Översättningar (inom gymnastik)

Svenska

Möjliga synonymer till twang (inom gymnastik)

Diskussion om ordet twang

twang

twang
twanged
twanged
Verb

Översättningar (inom gymnastik)

Hur används ordet twang

  • "He twanged the guitar string"
  • "He twanged his bow"

Ordet twang har 2 betydelser

  • Inom brittisk engelska
  • Inom generell
brittisk engelska
generell

Ordet twang inom brittisk engelska

Översättningar (inom brittisk engelska)

Möjliga synonymer till twang (inom brittisk engelska)

Ordet twang inom generell

cause to sound with a twang

sound with a twang, as of a bowstring

twitch or throb with pain

pluck, as a string of an instrument

pronounce with a nasal twang

Diskussion om ordet twang