påtaglig

påtagligare
påtagligast
Adjektiv

Hur böjs ordet påtaglig på svenska?

Komparativ: påtagligare
Superlativ: påtagligast

Hur används ordet påtaglig

 • "Och han har vid flera tillfällen tagit med henne ut från pågående lektion utan påtaglig anledning."
 • "Utandningsprovet visade att mannen hade 1,5 promilles alkoholhalt i blodet och enligt tingsrätten utgjorde han och lastbilen en påtaglig trafikfara."
 • "Rätten bedömer att 60-åringen utgjort en mycket påtaglig fara för trafiksäkerheten och att den höga alkoholkoncentrationen i blodet gör att någon annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga."
 • "– Otryggheten är påtaglig hos många av olika skäl."
 • "Kommunen gör nu en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) rörande missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande."
 • "Bostadsbristen för studenter är påtaglig även i år – och det senaste är att studenter ska flytta in i det gamla sjukhuset i Fur."
 • "Frustrationen blev påtaglig."
 • "Det krävdes nästan tre släckare innan branden var under kontroll och enligt räddningstjänsten förelåg det en påtaglig spridningsrisk till övriga lägenheter i boendet."
 • "Men problemet finns i hela Försvarsmakten och i en officerstung del som marinen så blir bristen extra påtaglig."
 • "Min uppfattning är att det inte kommer innebära någon påtaglig begränsning för Försvarsmakten, och därför tycker vi att det finns andra intressen som måste få gå före, som att landsbygden ska kunna leva, säger Peter Eriksson ( MP ), bostadsminister."
 • "Och han har vid flera tillfällen tagit med henne ut från pågående lektion utan påtaglig anledning."
 • "Utandningsprovet visade att mannen hade 1,5 promilles alkoholhalt i blodet och enligt tingsrätten utgjorde han och lastbilen en påtaglig trafikfara."
 • "Rätten bedömer att 60-åringen utgjort en mycket påtaglig fara för trafiksäkerheten och att den höga alkoholkoncentrationen i blodet gör att någon annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga."
 • "– Otryggheten är påtaglig hos många av olika skäl."
 • "Kommunen gör nu en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) rörande missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande."
 • "Bostadsbristen för studenter är påtaglig även i år – och det senaste är att studenter ska flytta in i det gamla sjukhuset i Fur."
 • "Frustrationen blev påtaglig."
 • "Det krävdes nästan tre släckare innan branden var under kontroll och enligt räddningstjänsten förelåg det en påtaglig spridningsrisk till övriga lägenheter i boendet."
 • "Men problemet finns i hela Försvarsmakten och i en officerstung del som marinen så blir bristen extra påtaglig."
 • "Min uppfattning är att det inte kommer innebära någon påtaglig begränsning för Försvarsmakten, och därför tycker vi att det finns andra intressen som måste få gå före, som att landsbygden ska kunna leva, säger Peter Eriksson ( MP ), bostadsminister."

Ordet påtaglig har 3 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom generell
 • Inom bildligt
lingvistik
generell
bildligt

Vad betyder påtaglig inom lingvistik ?

tydligt märkbar

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till påtaglig (inom lingvistik)

Relaterat till påtaglig (inom lingvistik)

storlek

riktighet

begriplighet

bevisföring

bevis

visshet

tillvaro

synlighet

uppenbarande

kroppslighet

verklighet

vidröring

Ordet påtaglig inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till påtaglig (inom generell)

Uttryck till påtaglig (inom generell)

Möjliga synonymer till påtaglig (inom generell)

Möjliga synonymer till påtaglig (inom generell)

Ordet påtaglig inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till påtaglig (inom bildligt)

Möjliga synonymer till påtaglig (inom bildligt)

Diskussion om ordet påtaglig