daglig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet daglig

 • "Vi har en enastående kunskap om daglig drift och underhåll."
 • "Vi har daglig bevakning på alla våra slutkunder."
 • "Ett annat underverk återfinnes på sidan 7 i samma edition : vd för Göteborgs Spårvägar meddelar : ” vi har en enastående kunskap om daglig drift och underhåll ”."
 • "V änner och bekanta som lämnat eller flytt muslimska länder ger mig daglig insikt om hur heterogena islams uppenbarelser är, och jag misstänker att en sådan kunskap också är mer spridd än vad de vill tro som gärna talar om skenande fobier och kollektiv smygrasism."
 • "Vi har en enastående kunskap om daglig drift och underhåll."
 • "Hon var beviljad daglig tillsyn, men det tog ändå fyra dagar innan hemtjänstpersonalen reagerade över att hon inte öppnade dörren."
 • "Numera också daglig sådan förstås, eftersom de båda spelar i samma lag – BK Häcken."
 • "Ulrika har daglig kontakt med romer, och berättar att pengarna de får ihop per dag främst går till boende och mat."
 • "Mueller sade att den amerikanska regeringens enorma databas för daglig registrering av telefonsamtal har bidragit till att identifiera personer som haft för avsikt att skada USA."
 • "Det är personer som haft daglig kontakt med hyresgästerna som fört in den känsliga informationen i datasystemet, vilket inte var systemets syfte."
 • "Överdoseringen berodde på att systemet som för över läkemedelsinformation från kvinnans datorjournal till avdelningens läkemedelslista automatiskt lägger in uppgiften ” daglig dosering ”."
 • "Målsägandebiträdet berätta också om hur noggrant 41-åringen gått till väga, har haft daglig kontakt med dem och hur han exempelvis vunnit föräldrars förtroende för att få bjuda pojkarna till sin bostad."
 • "Det var redan i november 2014 som Miljöförbundet gjorde en inspektion på skolan och redan då påpekade att de måste ha en daglig städning av lokalerna."
 • "– Många av de salar som vi har används inte så mycket att det krävs en daglig städning."
 • "De går alla på daglig verksamhet och allt började med att Jens Bergman som arbetar på gruppboendet Blågullan lade ut en förfrågan om någon av deltagarna i verksamheten ville vara med i Toughest Family."
 • "Här dansar Blekingeborna – konstnärer erbjuder daglig träning"
 • "Och akuta åtgärder väntar, som besparingar på inhyrd personal och daglig koll på det ekonomiska läget så kallat ekonomiskt stabsläge, skriver"
 • "Fyra danskonstnärer har bjudits in till länet för att erbjuda daglig träning för danssugna Blekingebor."
 • "Med tanke på att arbetet inom just daglig verksamhet ofta inte är särskilt fysiskt påfrestande ser Pelle Nordensson gärna att de pensionerade vikarierna fortsätter jobba länge."
 • "Drift- och serviceförvaltningen har nu fått i uppdrag av Funktionsstödsnämnden att ta fram en projektering av att bygga nytt till en daglig verksamhet i Rödeby,"

Diskussion om ordet daglig