cyklisk

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Synonymer till cyklisk

Hur används ordet cyklisk

  • "Det kan handla om en cyklisk övergångsperiod, att vattennivån går i dalar och toppar med perioder på mellan elva och tolv år."
  • "Henrik Wettergren, försäljningschef : ” Vi arbetar i en väldigt cyklisk bransch med priser som går upp och ner."
  • "Ytterligare ett exempel på att arbetsmarknaden till viss del är cyklisk är förmännen."
  • "Enligt Fitch har Volvos ” finansiella struktur ” försämrats, en utveckling som enligt institutet är mer struktu- rell än cyklisk."
  • "– De har en viss cyklisk känsla."
  • "Det här är en cyklisk industri."
  • "Gruvbranschen är cyklisk, det finns naturligtvis upp- och nedgångar."
  • "– Vår bransch är väldigt cyklisk."
  • "– Vi lever i en cyklisk bransch där vi hela tiden anpassar oss efter den efterfrågan som finns på marknaden."
  • "Men vi är verksamma inom en konkurrensutsatt och cyklisk bransch, och liksom all tillverkningsindustri måste vi anpassa kapaciteten till rådande efterfrågan, säger han."

Vad betyder cyklisk inom botanik ?

periodisk, som upprepas i cykler eller utgör en cykel

Möjliga synonymer till cyklisk

Diskussion om ordet cyklisk