gällande

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet gällande

 • "Tidigare rykten har gjort gällande att 55 parlamentsledamöter från tories kräver att partiledningen byts ut om Cameron fortsätter ligga efter labourledaren Ed Milliband i opinionsundersökningarna."
 • "Sedan har vi sett att ridklubbarna har svårt att klara det uppdrag de har gällande skötsel av fastigheten, samt utveckling av anläggningen och ridskolan."
 • "Vid det laget hade Gustavsson gett intervjuer i pressen och gjort skarpa inlägg gällande högskolan och avvecklingen av humaniora."
 • "De allra senaste, mest braskande rubrikerna gör gällande att GI och LCHF ökar risken för cancer."
 • "Tidigare rykten har gjort gällande att 55 parlamentsledamöter från tories kräver att partiledningen byts ut om Cameron fortsätter ligga efter labourledaren Ed Milliband i opinionsundersökningarna."
 • "Ett minimum är att dessa ska följa gällande lagstiftning och de drabbade ska kompenseras."
 • "En klausul gör gällande att han är fri att byta klubb, eftersom han i Redbergslid använts på högerkanten."
 • "Handlingar i offentliga bolag som bryter emot grundlagen och annan gällande lagstiftning måste bestraffas och de ansvariga måste ställas till svars."
 • "Det råder ingen som helst tvekan om att Framtidens bostadsbolag brutit mot gällande lagstiftning om etnisk registrering och diskriminering av boende."
 • "Detta trots att lagen säger att ett tydligt barnperspektiv ska vara rådande i alla ärenden gällande barn."
 • "– Men det finns ingen brottsmisstanke vare sig gällande försvinnandet eller hans bortgång, säger Jimmy Modin."
 • "Karlskronahem har beslutat att häva avtalet gällande inre skötsel, av två bostadsområden, med underentreprenören Ocab."
 • "I beslutet står också att mannen ” vid ett stort antal tidigare tillfällen uppträtt på ett sätt som inte överensstämmer med gällande rutiner och uppförandekoder inom Försvarsmakten. ”"
 • "Dessutom har den anställda brutit mot riktlinjerna gällande rökning och ringt ett privatsamtal under det aktuella nattvaket."
 • "Mer forskning gällande miljögifternas påverkan på tumlare krävs."
 • "Vidare så önskar nationerna en bialog med yrkesfiskare gällande nya redskap och bättre övervakning."
 • "Under eftermiddagen gjorde Harry R:son Svensson en polisanmälan, gällande mordhot."
 • "Det konstateras bland annat att uppdraget för invigningsfesten av den nya ubåtshallen – som tilldelades Paraply Produktion – skulle ha upphandlats eller genomförts inom gällande ramavtal."
 • "Dessutom har bilar konsekvent hyrts utanför gällande ramavtal, och den konsertresa till Göteborg som dåvarande evenemangschefen Michael Fransson och en anhörig gjorde borde ha godkänts av vd:n Thomas Peters."
 • "I dag hade kommunen en presskonferens om granskningen av Utvecklingsbolaget i Karlskrona AB och att deras kreditkort under flera år användes i strid med gällande internt regelverk."

Diskussion om ordet gällande

gälla

gäller
gällde
gällt
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet gälla på svenska?

Presens: gäller
Preteritum: gällde
Supinum: gällt

Hur används ordet gälla

 • "Det gäller valet av ett sektorsorgan"
 • "Det är Vattendelegationerna som tillsammans tagit beslut om vilka riktvärden som ska gälla i kartläggningen."
 • "Att lärare inte får röka eller snusa under arbetstid i Karlshamns kommun är känt sen tidigare, men nu ska policyn utökas till att även börja gälla elever under skoltid."
 • "Det förebyggandet arbetet ska gälla all personal på krogen, alltfrån bartenders till vakter."
 • "Dels handlar det om svensk domstol anser att handlingarna och fotografierna är så nedvärderande att de allvarligt kränker den personliga värdigheten och dels om brottet ska gälla när det riktas mot en död person."
 • "Sophia Ahlin är också upprörd över att kommunjuristen – enligt socialchefen – uppgett att hyreskontraktet som löper på åtta år ändå kommer att gälla."
 • "SVT Nyheter Blekinge kunde dock under hösten visa på ett flertal mejl där Landstingets tjänstemän ställer specifika krav på byggets utformning och standard, något som är tveksamt om det så kallade hyresundantaget ska gälla."
 • "Policyn ska gälla under all schemalagd skoltid, även om eleven lämnar skolans område."
 • "De ändrade reglerna fortsätter gälla"
 • "De nya reglerna börjar gälla den 1 juni i år."
 • "2016 års löner ska gälla från och med 1 maj i år är fortfarande inte klara för Kommunals medlemmar."

Relaterat till gälla

relation

fråndragning

viktighet

visshet

val

betydelse

laglighet

inflytande

fara

ofruktbarhet

Diskussion om ordet gälla