sätta på spel

Vanliga uttryck

Översättningar

Engelska

Synonymer till sätta på spel

Vad betyder sätta på spel inom ALLMÄNT ?

att riskera något

Möjliga synonymer till sätta på spel

Diskussion om ordet sätta på spel

sätta på spel

Verb

Relaterat till sätta på spel

möjlighet

prövning

fara

slump

dumdristighet

Diskussion om ordet sätta på spel