enhällig

Uttrycksadjektiv

Översättningar

Hur används ordet enhällig

 • "I april i år sa en enhällig samhällsbyggnadsnämnd ja till planerna och"
 • "Det var tre veckor innan valet i september i år som Erika Nagy uteslöts från Folkpartiet av en enhällig distriktsstyrelse."
 • "En enhällig kommunstyrelse har sagt ja till Moderaternas motion om att ingå ett samarbete med kvinnojouren i Karlskrona, vilket BLT"
 • "Håkan Juholt föreslås en enhällig valberedning bli Socialdemokraternas nye partiledare och Carin Jämtin föreslås bli ny partisekreterare."
 • "En enhällig idrotts- och fritidsnämnd gör dock en annan bedömning och har fått klartecken från både UD och polisen."
 • "– Vi har varit med i utredningsgruppen och nu när slutrapporten kom så var det en enhällig kårstyrelse som var för en flytt."
 • "Valberedningen hade föreslagit sex män och sex kvinnor som ledamöter i förbundsstyrelsen och en enhällig kongress biföll förslaget."
 • "Det är en enhällig styrelse i förbundet som har utsett Lina Björklund, med motiveringen att hon under flera år har hållit hög klass."
 • "Det är en enhällig styrelse där jag är ordförande som har tagit beslutet."
 • "Under torsdagen belsutade en enhällig kommunstyrelse i Söderhamn att vindkraftsparken i Ödmården ska byggas."

Vad betyder enhällig inom generell ?

som har allas röster, som alla är ense om

Möjliga synonymer till enhällig

Diskussion om ordet enhällig

enhällig

enhälligare
enhälligast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet enhällig på svenska?

Komparativ: enhälligare
Superlativ: enhälligast

Hur används ordet enhällig

 • "I april i år sa en enhällig samhällsbyggnadsnämnd ja till planerna och"
 • "Det var tre veckor innan valet i september i år som Erika Nagy uteslöts från Folkpartiet av en enhällig distriktsstyrelse."
 • "En enhällig kommunstyrelse har sagt ja till Moderaternas motion om att ingå ett samarbete med kvinnojouren i Karlskrona, vilket BLT"
 • "Håkan Juholt föreslås en enhällig valberedning bli Socialdemokraternas nye partiledare och Carin Jämtin föreslås bli ny partisekreterare."
 • "En enhällig idrotts- och fritidsnämnd gör dock en annan bedömning och har fått klartecken från både UD och polisen."
 • "– Vi har varit med i utredningsgruppen och nu när slutrapporten kom så var det en enhällig kårstyrelse som var för en flytt."
 • "Valberedningen hade föreslagit sex män och sex kvinnor som ledamöter i förbundsstyrelsen och en enhällig kongress biföll förslaget."
 • "Det är en enhällig styrelse i förbundet som har utsett Lina Björklund, med motiveringen att hon under flera år har hållit hög klass."
 • "Det är en enhällig styrelse där jag är ordförande som har tagit beslutet."
 • "Under torsdagen belsutade en enhällig kommunstyrelse i Söderhamn att vindkraftsparken i Ödmården ska byggas."

Vad betyder enhällig inom allmänt ?

som har allas röster, som alla är ense om

Möjliga synonymer till enhällig

Relaterat till enhällig

samstämmighet

hopsamling

allmängiltighet

identitet

enighet

bifall

sammanslutning

endräkt

samverkan

Diskussion om ordet enhällig